Disclaimer

Hoewel Schiphol Real Estate B.V. (SRE) haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft SRE geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan.

Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat SRE geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website.